وبلاگ تخصصی عمران(foma)

نحوه مترکشی و محاسبه زیربنا

منظور از سطح زیربنای هر طبقه، کل مساحت بنای آن طبقه با احتساب سطح اشغال شده توسط دیوارها، راه پله ها و داکتها می باشد. به عبارت دیگر مترکشی پشت تا پشت دیوارها انجام می گردد.

فقط در خصوص بالکن ها و به جهت تشویق مردم جهت احداث بالکن و ارتقاء کیفیت ساختمانهای مسکونی مساحت بالکن های مسقف تا عمق 3 متر به شرح ذیل جزء زیربنا و تراکم طبقه محسوب می گردد:

 بالکن

93161882860095249589.jpg

بالکن سه طرف باز

(1/2 مساحت آن جزء زیربنا محسوب می شود)

40203500944553910896.jpg

بالکن سه طرف بسته

(3/2 مساحت آن جزء زیربنا محسوب می شود)
Text Box:  بالکن
 

* چنانچه عمق بالکن بیش از 3 متر باشد، کل مساحت بالکن جزو زیربنا محسوب می گردد.

* نحوه محاسبه بالکن ها توسط اداره ثبت با نحوه محاسبات شهرداری متفات است و ثبت در هر صورت کل مساحت بالکن را جزء زیر بنا محسوب می نماید.

*البته طبق قوانین جدید، شهرداری نیز مثل اداره ثبت عمل می کند.

* نحوه محاسبه مساحت راه پله بصورت ذیل می باشد:

*اگر راه پله در وسط ملک باشد : مساحت راه پله آکس به آکس دیوارها محاسبه می شود.

*اگر راه پله کنار ملک مجاور باشد : مساحت راه پله از پشت دیوار جانبی تا آکس دیوارهای داخلی محاسبه می گردد.
+ نوشته شده در  شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۰ساعت 22:37  توسط omid rasekhdost  |